Za prevajanje dokumentov potrebujete posebnega prevajalca

Za prevajanje dokumentov potrebujete posebnega prevajalca

Prevajalci se ukvarjajo s prevajanjem različnih besedil. To so lahko leposlovna in strokovna besedila, vse pogosto pa so odgovorni tudi za prevajanje dokumentov, ki potrebujejo posebno pozornost. Pravni sistemi se v različnih državah med seboj razlikujejo, zato je prevajanje iz enega v drug tuji jezik še posebej zahtevno. Prevajalec mora poleg jezika in terminologije, poznati še pravni sistem v državi.

Med dokumenti, ki se najpogosteje prevajajo, so različne listine in pisna dokazila. To so razna potrdila, spričevala, pogodbe, obveznice, oporoke, poročni listi, rojstni listi, notarske listine in številni drugi uradni dokumenti. Čeprav izgleda na takšnih dokumentih malo besedila, pa mora biti takšno prevajanje dokumentov vedno identično z izvirnikom in se od njega ne sme razlikovati.

Prevajanje dokumentov

Kdo lahko prevaja dokumente?

Takšnemu načinu prevajanja pravimo tudi sodno prevajanje dokumentov ali krajše sodni prevodi. Kot že ime pove, ga lahko prevajajo le sodni tolmači. To so prevajalci, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje, kjer je potrebno opraviti tudi preizkus znanja. Vendar pa se s tem preverjanje njihovega znanja ne zaključi. Sodni tolmači se morajo tudi redno izobraževati, da so seznanjeni z novostmi na področju pravnih sistemov.

Najbolj pomembno pa je, da so prevajalci za prevajanje dokumentov tudi kazensko odgovorni. Na koncu prevoda istovetnost z izvirnikom overijo s podpisom in žigom. S tem dajo prevodu uradno veljavnost in mu predložijo tudi izvirnik.

Ko gre za prevajanje dokumentov, je potrebno zadovoljiti posebnim zahtevam

Ni odveč poudariti, da je pri prevajanju dokumentov ključnega pomena, da so ti identični izvirniku. Napačen prevod lahko naredi tudi veliko škode. Ko gre za prevajanje dokumentov kot so rojstni listi, poročni listi ali spričevala, tega morda ne opazimo, če pa gre za kakšen pravosodni zapis ali zdravniško potrdilo, potem je situacija zagotovo bolj resna. Ena napačna beseda lahko popolnoma spremeni pomen besedila, kar lahko vpliva tudi na življenja ljudi.

Če želite, da je uradna listina veljavna tudi v tujini, potem je potrebno za prevajanje dokumentov poiskati prevajalsko agencijo, ki ima v svojih vrstah tudi sodnega tolmača. Ta bo svoj prevod overil s podpisom in žigom, kar pomeni, da bo vaša uradna listina veljavna tudi v tisti državi za katero se prevaja.

Na vrh